• гр. Пловдив, ул. "Ламартин" 2, етаж 2, офис 2
  • office@investpoint.bg
  • +359 877 599 546

Стани Франчайзодател

Стани франчайзодател

Как и дали да преминем към франчайз модел на развитие?


Ако преди години сте имали една добра идея и сте решили да я реализирате, със сигурност през това време сте се сблъсквали с много проблеми, за които е трябвало да намерите решение. Поели сте множество рискове, допуснали сте грешки, които са Ви стрували скъпо и едновременно с това са Ви отдалечавали от Вашата цел, вместо обратното. Имали сте много безсънни нощи, разсъждавайки върху важни решения, които Ви предстоят, за да развиете Вашата идея. Това са само някои от всички капани на бизнеса, които сте преодолели през годините, за да се превърне Вашата идея в един успешен и същевременно по-силен и устойчив бизнес.

Ако всичко това е зад гърба Ви, то Вие сте готов да направите следващата стъпка.

Искате ли да разширите и увеличите Вашия пазарен дял, марката Ви да стане още по-силна и да бъде символ на качество и доволни клиенти - Инвест Пойнт България ще Ви представи един различен поглед върху това как може да осъществите това желание, помагайки Ви да откриете най-правилното решение. Обмисляйки взимането на стратегическото решение да стъпите на пътеката на франчайзинга, ние можем да бъдем неотлъчно до Вас от самото начало и през целия дълъг и трънлив път до Вашия успех.

Защо франчайзинг? Франчайзингът е доказано най-успешният и рентабилен бизнес модел за развитие. Едни от най-големите компании в света са достигнали това ниво, благодарение на избора им да се развиват посредством франчайз - MacDonald's, Coca Cola, Burger King, KFC, RE/MAX, Holiday Inn, Carrefour, Hilton, Sheraton..... Естествено, тези компании са избрали да се развиват чрез франчайзинг съвсем не случайно, а заради множеството предимства, които той им предоставя и, имайки предвид, че всеки франчайзополучател на практика инвестира в техния бизнес, както те са го сторили. Франчайзополучателят не е просто работник, а собственик на една малка част от тяхната верига и също като тях се стреми към общия успех на фирмата. Всеки успех на компанията е и негов успех - всяко негово постижение е постижение и за цялата компания. Разбира се, това не е единственото предимство на франчайзинга пред останалите стандартни бизнес модели и не всеки бизнес е възможно да се развива чрез франчайзинг.

Първата стъпка в процеса по преминаване от стандартен модел на развитие към франчайз е отговорът на следните два въпроса.

  • Вашият бизнес подходящ ли е за франчайзинг?
  • Франчайзингът правилната стратегия за развитие ли е?

На тези въпроси е възможно да се отговори след изследване и оценка на готовността на Вашия бизнес, както и какви са вижданията Ви и целите, които сте си поставили.

Инвест Пойнт България може да Ви предложи цялата гама от консултантски услуги в областта на франчайзинга, които са описани по-долу и от които неминуемо ще имате нужда, за да се разработи една успешна франчайз концепция.


Предварителна оценка и изследване на бизнеса

 

Това е първата и същевременно една от най-важните стъпки за преминаване към франчайз концепция, тъй като не всеки бизнес е пригоден за франчайзинг. Ние ще извършим цялостен детайлен преглед и оценка на Вашата дейност, ниво на управление, структура и финансови параметри. На този етап Вие ще получите ясен отговор дали това би следвало да бъде края или началото на Вашето франчайз пътуване. Ние ще изготвим за Вас препоръчителни параметри на Вашия франчайз модел, включващи входна такса за придобиване на франчайзингови права, ежемесечна франчайз такса, такса за маркетинг и реклама, срок на договора, както и възможността за допълнителни приходи. Дефиниране на прогнозни приходи и разходи, както за Франчайзодателя, така и за бъдещите франчайзополучатели.

 

 

 


Оперативен наръчник

 

Изготвяне на оперативен наръчник, описващ Вашия успешен бизнес модел, правила и ноу-хау, което ще предоставите на франчайзополучателите, и които те от своя страна ще трябва да спазват. Това е документът, който поставя основите на всеки франчайз модел. Липсата на оперативен наръчник води неминуемо до провал и това е един от критериите, по които се разпознават така наречените “черни франчайзи”. 


Изготвяне на франчайз документация

 

Франчайз договорът е още един документ, който е нужен, за да се превърнете във Франчайзодател. В него се задават основните параметри на Вашия франчайз модел, както и защитата за предоставената за ползване марка и ноу-хау. Относно юридическия аспект на договора, работим с адвокати, които имат дългогодишен опит в Българското законодателство. Естествено, ако желаете, е възможно да ползвате и Ваш фирмен юрист.

 


Стратегия за продажби

 

Разработка на стратегия за извършване на франчайз продажби. Концепция за прецизен подбор на бъдещи франчайзополучатели. Дефиниране на таргет група/групи от потенциални франчайзополучатели и каналите за достигане до тях. Създаване на презентация за франчайз модела и списък с допълнителните материали, които ще са нужни за доброто му представяне.


Обучения

 

Изготвяне и провеждане на обучения в зависимост от конкретните изисквания на всеки франчайзодател. Повишаване познанията на франчайзополучателите за водене на фирмена документация и обучения за финансовото управление на малки фирми. Извършване на франчайз продажби от франчайз мениджърите на франчайзодателя.


 

Франчайз продажби и препродажби

Ние търсим и намираме добре квалифицирани и перспективни франчайзополучатели според Вашите изисквания и очаквания.