• гр. Пловдив, ул. "Ламартин" 2, етаж 2, офис 2
  • office@investpoint.bg
  • +359 877 599 546

Кратка история

Кратка история

ФРАНЧАЙЗИНГ


Понятието franchising идва от английската дума franchise, която е навлязла от френски и означава, “привилегия, дадена на суверен човек или на група хора“. Като форма на делови отношения франчайзингът има дълга история. Делови връзки, близки до франчайзинга се изграждат през XVI. век в Япония в рамките на системата Norenkai, според която всеки бивш служител, който организира собствен бизнес, е длъжен да плаща част от печалбата на бившия си работодател. През XVIII в. лицензирането на търговията с алкохол стимулира възникването на франчайзинга в деловите отношения между пивоварите и собствениците на кръчми в Англия и Германия. Интересът на производителите е да си осигурят гарантиран пласмент, а на собствениците на кръчми – да получат кредит за покриване на високите лицензионни такси.

В края на XIX в. франчайзинговата концепция се прилага от създателя на Coca – Cola Джон Пембъртън, който предоставя на голям брой отделни малки предприятия производството на напитката с предавана от него суровина, както и бутилирането и пласмента и с право на ползване на търговската марка на основния производител. Започват да прилагат франчайзингови системи и фирмите “Дженерал Мотърс“ (1898 г.) и “Рексол“ (през 1902 г.) Този вид франчайзинг, или така наречения франчайзинг от първа генерация, се отнася само до определени продукти и до голяма степен се покрива по своята същност и икономическа цел със съвременната дистрибуторска дейност с представяне на дистрибутора на изключителни права за продажба на предварително установена територия.

Новата история на франчайзинга започва в средата на миналия век, когато продавачът на машини за млечни шейкове Рей Крок посещава ресторанта, управляван от брaтята Мак и Дик Макдоналд в Калифорния. Той вижда препълнения паркинг от клиенти, чакащи за вкусните пържени картофи, решава да купи правата, да използва тяхната система на продажби и фирмено име и така поставя началото на един проспериращ бизнес.

През 60 – те години франчайзингът бързо навлиза в Европа предимно в отраслите хотелиерство (например хотелските вериги “Хилтон“,“Шератон“,“Холидей ин“ и др.), ресторантьорство, търговия с козметика, облекло, обувки, както и при извършването на определени услуги – химическо чистене, даване на автомобили под наем и др. Основна икономическа причина за постоянното нарастване на броя на франчайзинговите системи е увеличаващият се производствен капацитет и засилващата се конкуренция между производителите на определени видове стоки и между предприятия за услуги, като решаващо значение за пазара придобива не обемът на предлагането, а интензивността на търсенето от страна на потребителите.

Стартирането на собствен бизнес чрез франчайз е доказано най-ниско рисковият начин. Вижте повече