• гр. Пловдив, ул. "Ламартин" 2, етаж 2, офис 2
 • office@investpoint.bg
 • +359 877 599 546

Франчайз термини

Франчайз термини

Най-често използвани термини


 • Франчайз бизнес модел: Това е бизнес модел, при който франчайзополучателят (предприемач, start-up, инвеститор) закупува правото на ползване на дадена марка ведно с цялостната система на работа, управление и контрол на бизнеса, като получава също така и обучение, методология, поддръжка и ноу-хау от франчайзодателя (компания с утвърден и успешен дългогодишен бизнес). Франчайзополучателят работи със собствена фирма и генерира печалби за себе си, следвайки правилата на франчайзодателя.
 • Франчайзодател: Успешна компания, която предлага франчайз лиценз за размножаване на своята печеливша бизнес концепция.
 • Франчайзополучател: Самостоятелна фирма или частно лице, което е закупило франчайз лиценз от печеливша компания, за да ползва нейната марка, ноу-хау и всички блага на изграден, работещ и доказал се бизнес модел.
 • Франчайзинг: Начин на предлагане на стоки и услуги чрез частни лица или фирми, които правят точно копие на доказана бизнес формула.
 • Франчайз договор: Договор между франчайзодател и франчайзополучател, регламентиращ техните бизнес взаимоотношения и поети ангажименти.
 • Франчайзингов пакет: Всички права, които са предвидени да се предоставят на собственика на франчайз лиценз, включително търговска марка, ноу-хау, системи за управление и контрол на бизнеса, територия и обучение.
 • Франчайзингова такса: Сумата, която франчайзополучателят трябва да заплати на франчайзодателя, за да притежава франчайз лиценз.
 • Права на интелектуална собственост: Тайните на франчайзодателя за правене на бизнес, търговска марка, ръководства и т.н., които трябва да бъдат защитени от закона преди да бъде продаден франчайз лиценза.
 • Вноска национален маркетинг: Сумата, която франчайзополучателят трябва да заплаща на франчайзодателя, след като закупи франчайз лиценза за поддържането на маркетинговия бюджет на цялата верига.
 • Ексклузивна територия: Гарантиран район за опериране на всяка една франчайз единица, която франчайзодателят определя и предоставя на франчайзополучателя.
 • Оперативен наръчник: Подробен документ, който описва всеки аспект на конкретния бизнес модел на франчайзодателя, неговите указания, правила, добри и лоши практики, както и всички работни процедури, които са необходими, за да се постигне точно копие на печелившия бизнес.
 • Mастър (Master) франчайз: Франчайз, при който се предоставят изключителни франчайз права върху много голяма територия или цяла страна.
 • Джоб (Job) франчайз: Този термин се използва, за да се опише франчайз модел, при който собственикът на франчайз лиценза е практически самостоятелно заето лице и в повечето случаи става въпрос за предоставяне на услуги като поддръжка, разнос и т.н.
 • Джойнт венчър (Joint venture) франчайз: Ситуация, при която франчайзодателят също инвестира средства заедно с франчайзополучателя.
 • Единичен франчайз (Single unit): Франчайз, където франчайзополучателят притежава правата и оперира само една франчайз единица.
 • Регионален франчайз (Area development franchise): Франчайз, който включва правата за експанзия в даден регион чрез под-франчайзополучатели или множество управлявани обекти от франчайзополучателя.
 • Под-франчайз (Sub-franchise): Франчайз, който e предоставен от мастър франчайзополучател или от регионален франчайзополучател, стартирал бизнес модела в конкретната област.

Стартирането на собствен бизнес чрез франчайз е доказано най-ниско рисковият начин. Вижте повече