• гр. Пловдив, ул. "Ламартин" 2, етаж 2, офис 2
  • office@investpoint.bg
  • +359 877 599 546

За Франчайзодатели

За франчайзодатели

Господа Франчайзодатели, избирайки франчайзинга, Вие сте взели едно от най-важните стратегически решения за развитието на Вашата компания. Вие сте различни от стандартните компании и Вашите маркетингови послания трябва да са отправени към няколко различни аудитории – Вашите франчайзополучатели, техните клиенти и интересуващите се от франчайз партньорство предприемачи. Ние можем да Ви предложим една различна визия (out of the box), защото правим бизнес в бурни времена – финансова криза, политическа криза, глобализация и нестихващи конфронтации между „големите“. Пазарната икономика поставя нови и нови изисквания към фирмите. Проблемите за управленски решения в условията на неопределеност и бързо променящ се пазар, рискът, конкуренцията са само някои от характеристиките, определящи потребността от динамично икономическо поведение. Вие сте хората, които имате познанието и опита, за да имплементирате тези решения и да ги предадете на Вашите франчайзополучатели. Не забравяйте, че франчайзингът е най-успешният бизнес модел както за Вас, така и за Вашите франчайзополучатели. 


Преглед и анализ на състоянието на съществуващ франчайз формат (health check)

Извършваме задълбочен преглед и анализ на състоянието на съществуващия Ви франчайз формат. Ще посетим Вашата компания и някои от Вашите франчайзополучатели, за да се запознаем с франчайз процесите и структурата на управление на Вашата франчайз система. Целта е да се разкрият и отразят слабите места и едновременно с това да се използват силните Ви позиции. Прецизен одит на всеки франчайз показател. Ще изготвим и ще Ви представим конкретно предложение за промяна на параметрите на Вашата франчайз система.


Географска и регионална стратегия за растеж

Анализ на условията на съществуващия франчайз пакет на Франчайзодателя за конкретния регион или географска област. Изготвяне на стратегия за продажби на национално и регионално ниво. Извършване на тест на предложената стратегия и повторен анализ. Промяна и/или потвърждение на изработената стратегия.


Франчайз продажби и препродажби

Ние търсим и намираме добре квалифицирани и перспективни франчайзополучатели според Вашите изисквания и очаквания.

Франчайз продажбата е уникална по своята същност. Тя поставя началото на едно дългосрочно и взаимно полезно сътрудничество между франчайзодателя и франчайзополучателя.