• гр. Пловдив, ул. "Ламартин" 2, етаж 2, офис 2
  • office@investpoint.bg
  • +359 877 599 546

Маркетинг и стратегии за продажби

Франчайз маркетинг и стратегии за продажби

Франчайз маркетинг и стратегии за продажби


От само себе си се разбира, че първо трябва да имате изработен маркетинг план и стратегия за продажби на франчайз лицензи, за да може да успеете като франчайзодател.

В противен случай ще се сблъскате с тъжната реалност да предлагате успешен бизнес модел и в същото време за всичките години, откакто сте станали франчайзодател, да имате едва няколко франчайзополучателя. Инвест Пойнт България ще Ви консултира как да създадете Вашата франчайз брошура, дизайн на интернет сайт и e-брошура, както и всички останали маркетингови материали. Ще Ви помогнем да разработите и оптимизирате целия медиен микс, за да се гарантира едно високо ниво на предлагане на Вашата франчайз концепция. Ще разработим за Вас стратегия за достигане до квалифицирани и финансово стабилни франчайзополучатели, ползвайки „външни“ и „вътрешни“ канали. За да продавате франчайз лицензи, Вие трябва да започнете с идентифицирането на бъдещите франчайзополучатели и да ги заинтересувате с Вашата франчайз концепция. Франчайзодателят трябва да знае къде рекламата ще бъде най-ефективна и кои маркетингови послания ще привлекат най-много вниманието им. И тук отново се появяват нови предизвикателства, тъй като всеки регион в България има своята специфика и различия. В много случаи се налага изготвянето на регионална стратегия за растеж в зависимост от характерните особености на конкретния регион или държава. Изграждането на печеливш маркетинг план и стратегия за продажби е дълъг и същевременно много важен процес за превръщането Ви от франчайзодател с няколко търговски обекта във франчайз верига с национално или международно покритие.

За много франчайзодатели, инвеститори и мениджъри „маркетинг” е понятие, забулено в мистерия, със съмнителна полза за компанията, но винаги асоциирано със значителни разходи. Сигурно сте чували шегата, че половината от рекламата е излишна, но не е ясно коя точно половина. Вижте повече

“Маркетингът е изкуството да се привличат и задържат рентабилни клиенти.”

Филип Котлър